သူရဲကောင်း

သူရဲကောင်းအမျိုးသမီးမကြယ်စင် “တိမ့်ကျားရှီး” အား ဂုဏ်ပြုကြောင်းနှင့် ပေါက်ဖော် မကြယ်စင် အသက်ရင်းနှီးခဲ့ရသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝံလွှာ

သူရဲကောင်းမကြယ်စင်
向英雄致敬(1)