ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ညီနောင်မဟာမိတ်(၃)ဖွဲ့၏ တစ်လတာ တစ်ဖက်သတ်အပစ်ရပ်ဆိုင်းသည့် ထုတ်ပြန်ကြောညာချက်


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်