၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၈)ရက် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲသတင်းများ

ယနေ့ သြဂုတ် ၁၈ ရက်၌ မြန်မာစစ်တပ် နှင့် မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်ဖွဲ့တို့သည် “နမ့်ကွတ်ရွာ” “ကွတ်ခိုင်မြို့” ပတ်ဝန်းကျင်တို့၌တိုက်ပွဲများအသီးသီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နမ့်ကွတ်ရွာပတ်ဝန်းကျင်၌ ၀၉:၄၀ မှ ၁၇:၀၀ အထိ တိုက်ပွဲများတစ်နေ့လုံးနီးပါးတောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (၁) နံနကှ  ၀၉း၄၀ နာရီမှ ၁၀း၃၀ နာရီ အခှိနထှိ ကှတခှိုငမှှို့နယှ ၊”နမှ့ကှတရှှာ”အနီးတှငှ မှနမှာစဈတပှ၊ ခမရ (၄၅) နှငှ့လညှးကောငှး (၂) နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီမှ ၁၃း၃၀ နာရီအချိန်ထိ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် “နမ့်ကွတ်ရွာ”အနီးတွင် မြန်မာစစ်တပ် ခမရ (၄၅) နှင့် လည်းကောင်း (၃) ညနေ  ၁၆း၁၀ နာရီမှ ၁ရး၀၀ နာရီအခှိနထှိ ကှတခှိုငမှှို့နယှ ၊”နမှ့ကှတရှှာ”အနီးတှငှ မှနမှာစဈတပှ ခမရ (၄၅) နှငှ့လညှးကောငှး (၄)နံနကှ …

၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၈)ရက် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲသတင်းများ Read More »